Back

ⓘ -1 (ਸੰਖਿਆ)
                                     

ⓘ -1 (ਸੰਖਿਆ)

ਗਣਿਤ ਅੰਦਰ, −1, 1 ਦਾ ਜੋੜਫਲ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨਿ ਕਿ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਜਦੋਂ 1 ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋੜਫਲ ਪਹਿਚਾਣ ਤੱਤ, 0 ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੈਗਟਿਵ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੈਗਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 0 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਨੈਗਟਿਵ ਇੱਕ ਇਲੁਰ ਦੀ ਆਇਡੈਨਟਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ

e π i = −1

ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਿਕਾਸ ਅੰਦਰ, −1 ਅੰਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਸਥਿਰਾਂਕ ਕੋਈ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ।

ਨੈਗਟਿਵ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪੌਜ਼ੇਟਿਵ ਇੱਕ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੁਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਰਾ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।