Back

ⓘ ਦੱਖਣੀ ਨਾਹਾਨੀ ਨਦੀ
ਦੱਖਣੀ ਨਾਹਾਨੀ ਨਦੀ
                                     

ⓘ ਦੱਖਣੀ ਨਾਹਾਨੀ ਨਦੀ

ਦੱਖਣੀ ਨਾਹਾਨੀ ਨਦੀ ਲਿਆਰਡ ਨਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਨਾਡਾ ਦੇ ਯੇਲੋਨਾਈਫ ਤੋਂ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਹਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੋਂ ਹੋਕੇ ਗੁਜਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਮੈਕੇਂਜੀ ਪਹਾੜ ਅਤੇ ਸੇਲਵਿਨ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਵਰਜੀਨਿਆ ਝਰਨੇ ਦੀ ਤਰਫ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਚੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਲਿਆਰਡ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਹਾਨੀ ਨਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਭੂਗਰਭੀ ਇਤਹਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਤਦ ਬਣੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਵਿਸਾਲ ਸਪਾਟ ਭੂਮੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਾੜ ਉੱਚੇ ਉੱਠੇ ਨਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਚਿੱਤਰ ਅਤੇ ਖਰੂਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਚਟਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਡੂੰਘੀਆਂ ਘਾਟੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਡੇਨ ਲੋਕ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਵਜ ਨਾਹਾਨੀ ਨਦੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਂਨੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਯੂਰਪੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਫ਼ਰ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਆਏ। 1950ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰ ਐਮ ਪੈਟਰਸਨ ਦੇ ਡੇਂਜਰਸ ਰਿਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨਦੀ ਬਾਰੇ ਦੰਦ ਕਥਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਨਾਹਾਨੀ ਕਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜੰਗਲੀ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੈਲਾਨੀ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਭਰੇ ਖੇਲ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਨੌਸਿਖੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵ੍ਹਾਈਟਵਾਟਰ ਮੰਜਲ ਹੈ।

                                     

1. ਵਹਿਣ

ਨਹਾਨੀ ਨਦੀ ਮੈਕੇਂਜੀ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਉਂਟ ਕਰਿਸਟੀ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਢਲਾਨਾਂ ਤੋਂ 1.600 ਮੀਟਰ 5.200 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਯੁਕੋਨ - ਉੱਤਰ-ਪਛਮ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 6 ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਤਰ-ਪਛਮ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੂਜ ਤਾਲਾਬਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵੱਲ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਲਵਿਨ ਪਰਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਗਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਨਾਹਾਨੀ ਨਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਬੋਲੋਨਾ ਰਿਜ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੱਛਮ ਦੀ ਤਰਫ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬ ਦੀ ਤਰਫ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੈੰਪਾਇਰ ਸਿੱਖਰ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਰੋਕੇਨ ਸਕੱਲ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਹਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੈਬਿਟਕੈਟਲ ਨਦੀ ਅਤੇ ਕੰਧ ਕ੍ਰੀਕ ਵਿੱਚ ਮੋਰੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਵਗਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪੂਰਬੀ ਸੀਮਾ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲਿਆਰਡ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਘੁਮਾਦਾਰ ਪਰਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੁਜਰਦੀ ਹੈ। ਜੈਕਫਿਸ਼ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਾਹਾਨੀ ਬੂਟੀ ਵਿੱਚ ਫੋਰਟ ਲਿਆਰਡ ਦੇ 90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 56 ਮੀਲ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ 180 ਮੀਟਰ 590 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਉੱਤੇ ਲਿਆਰਡ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।.