Back

ⓘ ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ
ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ
                                     

ⓘ ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ

ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪੈਕੇਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਵੇਜ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਟਾਇਪ,ਦੇਖ,ਸੁਧਾਰ,ਸਟੋਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਮਾਇਕਰੋਸਾਫਟ ਵਰਡ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹੈ।