Back

ⓘ ਪੇਪਰ ਟੇਪ
ਪੇਪਰ ਟੇਪ
                                     

ⓘ ਪੇਪਰ ਟੇਪ

ਪੇਪਰ ਟੇਪ ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਫੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲ-ਗੋਲ ਸੁਰਾਖ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਰਾਹੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਪੇਪਰ ਟੇਪ ਨੂੰ 20 ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚੇ ਦਰ ਤੱਕ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।