Back

ⓘ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ
ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ
                                     

ⓘ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ

ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਪਟੇਲ ਸਮਾਜ ਦੁਵਾਰਾ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ. ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨੋਜਵਾਨ ਨੇਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ 22 ਸਾਲ ਹੈ। ਪਟੇਲ ਬੀ-ਕਾਮ ਪਾਸ ਹੈ।

                                     
  • ਗ ਰ ਸ ਸ ਘ ਦ ਜਨਮ 1993 ਭ ਰਤ ਦ ਪ ਟ ਦ ਰ ਰ ਜ ਰਵ ਸ ਨ ਅ ਦ ਲਨ ਦ ਨ ਤ ਹ ਰਦ ਕ ਪਟ ਲ ਦ ਜਨਮ 1816 ਰ ਸ ਕਵ ਅਤ ਨ ਤ ਵ ਨ ਗਵਰ ਲ ਦ ਰਜ ਵ ਨ ਦ ਦ ਹ ਤ 1914
  • 15 ਅਪਰ ਲ ਨ ਕ ਤ ਇਸ ਤ ਇਲ ਵ ਉਨ ਹ ਨ ਅ ਬਤ ਰ ਇਡ ਰ ਸ ਭ ਪ ਤ, ਅਕਸ ਰ ਪਟ ਲ ਨਵਦ ਪ ਸ ਣ ਅਤ ਇਸ ਤ ਸ ਰਮ ਦ ਨ ਮ ਵ ਸ ਚ ਵ ਚ ਸ ਮ ਲ ਕ ਤ ਸ ਜ ਨ ਹ ਨ
  • vc ਰਵ ਚ ਦ ਰਨ ਅਸ ਵ ਨ ਸ ਖਰ ਧਵਨ ਰਵ ਦਰ ਜਡ ਜ ਭ ਵਨ ਸ ਵਰ ਕ ਮ ਰ ਆਸ ਸ ਨ ਹਰ ਹ ਰਦ ਕ ਪ ਡ ਸ ਰ ਸ ਰ ਨ ਅਜ ਕਯ ਰ ਹ ਨ ਮ ਹ ਮਦ ਸ ਮ ਰ ਹ ਤ ਸ ਰਮ ਹਰਭਜਨ ਸ ਘ ਪਲ ਹ