Back

ⓘ ਨੰਗਲ ਜੀਵਨ


ਨੰਗਲ ਜੀਵਨ
                                     

ⓘ ਨੰਗਲ ਜੀਵਨ

ਨੰਗਲ ਜੀਵਨ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਲਾਕ ਨਕੋਦਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਇਹ ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ 5.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ 36.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ 21 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ 159 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

                                     

1. ਆਵਾਜਾਈ

ਇਹ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਕੋਦਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ 64 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 40 ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲਾ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 117 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 73 ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ।

                                     
  • ਪ ਡ ਨ ਗਲ ਅ ਬ ਆ ਸ ਹਕ ਟ ਤਹ ਸ ਲ, ਜਲ ਧਰ ਵ ਚ ਸਥ ਤ ਪ ਡ ਨ ਗਲ ਕਲ ਨ ਗਲ ਖ ਰਦ: ਬ ਚ ਨ ਗਲ ਨ ਗਲ ਜ ਰ ਭ ਖ ਨ ਗਲ ਭ ਖ ਨ ਗਲ ਨ ਗਲ ਬਲ ਕ ਫ ਲ ਰ ਨ ਗਲ ਜ ਵਨ ਨ ਗਲ
  • ਜਗ ਜ ਜਲ  ਜ ਵਨ ਸ ਘ ਵ ਲ ਜ ਗ ਵ ਲ ਕ ਲ ਵ ਦਰ  ਕ ਲ ਲਵ ਲ ਕਣਕਵ ਲ  ਕ ਉਰ ਆਨ ਕਮ ਲ ਕ ਟ ਬਖਤ ਲ ਲ ਆਣ ਲਹ ਰ ਲ ਲ ਵ ਲ ਮ ਹ ਨ ਗਲ ਮਲਕ ਣ
  • ਸ ਢ ਤ ਮ ਤ ਸ ਤ ਸ ਕ ਮ ਰ ਦ ਘਰ ਹ ਇਆ ਬਚਪਨ ਨ ਗਲ ਡ ਮ ਲਈ ਮਸ ਹ ਰ ਸ ਹ ਰ ਨ ਗਲ ਵ ਚ ਬ ਤ ਆ ਉਥ ਹ ਸਰਕ ਰ ਸਕ ਲ, ਨ ਗਲ ਤ ਉਸਨ 1976 ਵ ਚ ਮ ਟ ਰ ਕ ਕ ਤ ਅਤ ਕ ਲਜ
  • ਸ ਬ ਸ ਘ ਦ ਜਨਮ 15 ਮਈ 1915 ਨ ਪ ਡ ਊਧ ਨ ਗਲ ਜ ਲ ਹ ਅ ਮ ਰ ਤਸਰ ਵ ਚ ਪ ਤ ਸ ਰ ਰ ਮ ਸ ਘ ਸ ਹਲ ਅਤ ਮ ਤ ਰ ਧ ਜ ਦ ਘਰ ਹ ਇਆ ਉਹਨ ਦ ਵ ਆਹ ਸ ਰ ਮਤ ਹਰਦ ਪ ਕ ਰ
  • ਸ ਹ ਤ ਸ ਸਤਰ ਅਧ ਆਪਕ ਅਤ ਅਨ ਵ ਦਕ ਸ ਉਨ ਹ ਦ ਜਨਮ ਪ ਜਗਰ ਈ ਜ ਦ ਪ ਡ ਨ ਗਲ ਜ ਲ ਹ ਮ ਗ ਵ ਖ ਹ ਇਆ ਪ ਜ ਬ ਰਚਨ ਵ - ਭ ਰਤ ਕ ਵ ਸ ਸਤਰ ਗ ਰ ਨ ਨਕ ਤ ਨ ਰਗ ਣ
  • ਆਨ ਦਪ ਰ ਤ 10 ਕ ਲ ਮ ਟਰ ਦ ਖਣ ਵ ਚ, ਰ ਪਨਗਰ ਤ ਲਗਭਗ 30 ਕ ਲ ਮ ਟਰ ਉ ਤਰ ਵ ਚ ਅਤ ਨ ਗਲ - ਰ ਪਨਗਰ - ਚ ਡ ਗੜ ਹ ਸੜਕ NH21 ਤ ਚ ਡ ਗੜ ਹ ਤ 90 ਕ ਲ ਮ ਟਰ ਦ ਦ ਰ ਤ ਸਥ ਤ
  • ਹਰ ਕ ਰ ਪੜ ਅਤ ਕ ਜਲ ਰ ਸ ਟਰ ਮਹ ਤਤ ਵ ਲ ਆ ਦ ਜਲਗ ਹ - ਰਣਜ ਤ ਸ ਗਰ ਅਤ ਨ ਗਲ ਝ ਲ ਅਤ ਰ ਜ - ਪ ਧਰ ਮਹ ਤਤ ਵ ਲ ਆ ਪ ਜ ਜਲਗ ਹ ਹਨ ਸ ਲ 1940 ਵ ਚ ਪ ਜ ਬ ਵ ਚ
  • ਜਨਮ 1898 ਨ ਅ ਮ ਰ ਤਸਰ ਜ ਲ ਹ ਦ ਵ ਚ ਰ ਜ ਸ ਸ ਦ ਨ ਲ ਲਗਦ ਪ ਡ ਤ ਲ ਨ ਗਲ ਵ ਖ ਹ ਇਆ ਇਸ ਦ ਪ ਤ ਖ ਨ ਵ ਰ ਖ ਜ ਤ ਦ ਰ ਜਪ ਤ ਸਨ ਅਤ ਰ ਲਵ ਪ ਲ ਸ ਵ ਚ
  • ਬ ਦਲ, ਭ ਦਲ, ਧਰਨ, ਐਰਨ, ਗ ਇਲ, ਜ ਦਲ, ਕ ਸਲ, ਕ ਛਲ, ਮਧ ਕ ਲ, ਮ ਗਲਅ, ਮ ਤਲ, ਨ ਗਲ ਸ ਘਲ, ਟ ਇਲ, ਟ ਗਲ ਆਦ ਮਹ ਰ ਜ ਅਗਰਸ ਨ ਨ ਬ ਉਲ ਦ ਨ ਰਮ ਣ ਜ ਭ ਰਤ ਦ ਆਰ

Users also searched:

...