Back

ⓘ ਸੰਪੂਰਣ ਕ੍ਰਾਂਤੀ
                                     

ⓘ ਸੰਪੂਰਣ ਕ੍ਰਾਂਤੀ

ਸੰਪੂਰਣ ਕਰਾਂਤੀ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਨਾਅਰਾ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਐਲਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਲੋਕਨਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਪੂਰਣ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਕਰਾਂਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ- ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਕ, ਸਮਾਜਕ, ਸਾਂਸਕ੍ਰਿਤਕ, ਬੌਧਿਕ, ਸਿੱਖਿਅਕ ਅਤੇ ਆਤਮਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ। ਇਸ ਸੱਤਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਕੇ ਸੰਪੂਰਣ ਕਰਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

’’ਸੰਪੂਰਣ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਲੋਂ ਮੇਰਾ ਮੰਤਵ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਬੇ - ਕੁਚਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ।’’ - ਲੋਕਨਾਇਕ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ
                                     
  • ਇ ਜਨ ਅਰ ਗ ਵ ਚ ਡ ਗਰ ਹ ਸਲ ਕ ਤ ਸ ਉਹ 1974 ਅਤ 1977 ਵ ਚ ਜ ਪ ਰਕ ਸ ਬ ਬ ਦ ਸ ਪ ਰਣ ਕ ਰ ਤ ਅ ਦ ਲਨ ਵ ਚ ਸ ਮ ਲ ਰਹ ਸਨ ਅਤ ਉਸ ਸਮ ਦ ਮਹ ਨ ਸਮ ਜਸ ਵ ਅਤ ਰ ਜਨ ਤ ਸਤ ਏ ਦਰ
  • ਜ ਵਨ ਦ ਅ ਗਰ ਜ ਵ ਚ ਅਨ ਵ ਦ ਕ ਤ ਸ ਨਰ ਇਣ ਦ ਸ ਈ ਭ ਦ ਨ ਅ ਦ ਲਨ ਅਤ ਸ ਪ ਰਣ ਕ ਰ ਤ ਅ ਦ ਲਨ ਨ ਲ ਜ ੜ ਆ ਰ ਹ ਸ ਅਤ ਉ ਸਨ ਗ ਧ ਕਥ ਲਈ ਜ ਣ ਆ ਜ ਦ ਹ ਜ
  • ਨ ਲ ਸ ਪ ਰਣ ਭ ਰਤ ਹ ਮ ਰ ਲ ਲ ਗ ਦ ਸਥ ਪਨ ਕ ਤ ਤ ਲਕ ਨ ਭ ਰਤ ਸਮ ਜ ਵ ਚ ਕਈ ਸ ਧ ਰ ਲ ਆਉਣ ਦ ਜਤਨ ਕ ਤ ਉਹ ਬ ਲ - ਵ ਆਹ ਦ ਵ ਰ ਧ ਸ ਉਸ ਨ ਹ ਦ ਨ ਸ ਪ ਰਣ ਭ ਰਤ
  • ਭ ਭ ਗ ਉ ਤ ਸਥਪ ਤ ਪ ਰਸ ਸਨ ਦ ਦਫ ਤਰ ਨ ਅ ਜਨਵ ਦ ਲ ਕ - ਰ ਜ ਚ ਨ ਹ ਅਤ ਇਹ ਲਗਭਗ ਸ ਪ ਰਣ ਚ ਨ ਦ ਇਲ ਵ ਤ ਬਤ, ਪ ਰਵ ਤ ਰਕ ਸਤ ਨ ਅਤ ਆ ਤਰ ਕ ਮ ਗ ਲ ਆ ਉ ਤ ਵ ਸ ਸਨ ਕਰਦ
  • ਨਹ ਰ ਦ ਪਰਵ ਸ ਆਜ ਦ ਅ ਦ ਲਨ ਵ ਚ ਹ ਇਆ ਉਨ ਹ ਦ ਪਰਵਰ ਸ ਆਪਣ ਮ ਦ ਸ ਪ ਰਣ ਦ ਖਭ ਲ ਵ ਚ, ਜ ਬ ਮ ਰ ਰਹ ਣ ਦ ਕ ਰਨ ਨਹ ਰ ਪਰਵ ਰ ਦ ਘਰ ਸ ਬ ਧ ਕ ਮ ਤ ਵ ਖ