Back

ⓘ ਪ੍ਰਿਸ਼ਤੀਨਾ
ਪ੍ਰਿਸ਼ਤੀਨਾ
                                     

ⓘ ਪ੍ਰਿਸ਼ਤੀਨਾ

ਪ੍ਰਿਸ਼ਤੀਨਾ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਿਸਤੀਨਾ listen ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟੀਨਾ, ਕੋਸੋਵੋ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਿਸ਼ਤੀਨਾ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਦਰ ਮੁਕਾਮ ਵੀ ਹੈ।