Back

ⓘ ਪ੍ਰਿਆ ਰਾਏ
ਪ੍ਰਿਆ ਰਾਏ
                                     

ⓘ ਪ੍ਰਿਆ ਰਾਏ

ਪ੍ਰਿਆ ਰਾਏ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਮੂਲ ਦੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਫ਼ਿਲਮ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਨਾਮਾਂ ਪ੍ਰਿਆ ਰਾਏ ਅੰਜਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਆ ਅੰਜਲੀ ਰਾਏ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹਨ।

                                     

1. ਮੁੱਢਲਾ ਜੀਵਨ

ਪ੍ਰਿਆ ਜਦੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਕਿ ਸੀ ਤਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਿਆ ਮਿਨਿਆਪੋਲਿਸ, ਮਿਨੇਸੋਟਾ ਵਿੱਚ ਪਲੀ ਬੜੀਂ, ਅਤੇ ਏਰਿਜ਼ੋਨਾ ਰਾਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਲਉਮਰ ਮਾਡਲ ਬਨਣ ਲਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੋਡ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਿਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਮਾਡਲਿੰਗ ਫ਼ੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਵਿਮਵੀਅਰ ਨਾਲ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅਸ਼ਲੀਲ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇੱਕ ਅਪਸਾਰਕ ਅਤੇ ਕਾਮੀ ਨਾਚੀ ਸਨ।

                                     
  • ਸ ਹ ਪ ਰ ਆ ਗ ਲ ਪ ਰ ਚ ਸ ਨਹ ਫ ਰਹ ਨ ਜ ਅਭ ਨ ਤਰ ਫ ਰ ਹ ਖ ਨ ਫ ਤਮ ਬ ਗਮ ਫ ਤ ਮ ਸਨ ਸ ਖ ਬਬ ਤ ਬ ਦ ਅਦ ਕ ਰ ਬ ਦ ਮ ਧਵ ਬ ਵ ਰ ਧ ਬ ਨ ਰ ਏ ਬਬ ਤ
  • ਅਭ ਨ ਤਰ ਨਗਮ ਦ ਜਨਮ 1977 ਭ ਰਤ - ਅਮਰ ਕ ਮ ਲ ਦ ਅਸ ਲ ਲ ਫ ਲਮ ਅਭ ਨ ਤਰ ਪ ਰ ਆ ਰ ਏ ਦ ਜਨਮ 1982 ਬ ਗ ਲ ਸ ਨ ਮ ਦ ਸਭ ਤ ਜ ਆਦ ਮਹ ਗ ਅਦ ਕ ਰ, ਨ ਰਮ ਤ
  • ਮ ਰਗਨ ਗ ਰ ਸ ਗਲ ਮ ਜ ਨ ਪ ਰ ਸਲ ਟ ਫ ਨ ਹ ਪਕ ਸ ਟ ਗਨ ਪ ਰ ਸਲ ਡ ਨ ਡ ਆਰਮ ਡ ਪ ਰ ਆ ਰ ਏ ਡ ਜ ਮ ਰ ਪ ਰ ਸ ਸ ਅਦ ਕ ਰ ਬ ਲ ਡ ਨ ਅਦ ਕ ਰ ਬਰ ਡ ਲਵ ਬ ਰ ਓਲਸਨ
  • ਕਨਸ ਸਟ ਗ ਐਡਲਟਸ ਤ ਤ ਆਰ ਕ ਤ ਗਈ ਇਸ ਫ ਲਮ ਵ ਚ ਦ ਓਲ ਰ ਜ ਦ ਭ ਮ ਕ ਹ ਜ ਕ ਪ ਰ ਆ ਮਲਹ ਤਰ ਕਪ ਰ ਦ ਨਵ ਪਤ ਹ ਜ ਸਵ ਟਜ ਰਲ ਡ ਚਲ ਗਈ ਅਤ ਸ ਰ ਵ ਚ ਆਪਣ
  • ਪ ਰਨ ਨ ਥ ਜ ਗ ਗ ਪ ਚ ਦ ਹਕ ਕਤ ਰ ਏ ਸਤ ਵ ਦ ਹਰ ਸ ਚ ਦਰ ਅਤ ਰ ਜ ਨਲ ਆਦ ਦ ਸ ਗ ਵ ਸ ਸ ਤ ਰ ਤ ਲ ਕ - ਪ ਰ ਆ ਰਹ ਹਨ ਇਨ ਹ ਸ ਗ ਦ ਮਕਬ ਲ ਹ ਣ ਦ
  • ਨ ਬ ਲ ਵ ਡ ਵ ਚ ਆਪਣ ਪਹ ਲ ਬਰ ਕ ਫ ਲਮ ਸ ਸਸ ਸ ਚ ਕਰਨ ਨ ਥ ਨ ਲ ਮ ਲ ਆ ਵ ਨ ਰ ਏ ਦ ਉਲਟ ਉਸ ਦ ਤ ਮ ਲ ਫ ਲਮ, ਉਨ ਲ ਉਨ ਲ ਬ ਕਸ ਆਫ ਸ ਤ ਸਫਲ ਰਹ ਅਤ ਉਸ ਨ ਸਰਬ ਤਮ