Back

ⓘ ਪੂਰਨ ਚਮਕ


                                     

ⓘ ਪੂਰਨ ਚਮਕ

ਨਿਰਪੇਖ ਕਾਂਤੀਮਾਨ ਕਿਸੇ ਖਗੋਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚਮਕੀਲੇਪਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤਾਰੇ ਦੇ ਨਿਰਪੇਖ ਕਾਂਤੀਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਤਾਰੇ ਦੇ ਠੀਕ 10 ਪਾਰਸੈਕ ਦੀ ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਚਮਕੀਲਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੇਖ ਕਾਂਤੀਮਾਨ ਅਤੇ ਸਾਪੇਖ ਕਾਂਤੀਮਾਨ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤਾਰਾ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਵੀਹ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂਲ ਚਮਕ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਦਰਸ਼ਕ ਲਈ ਸੂਰਜ ਦਾ ਸਾਪੇਖ ਕਾਂਤੀਮਾਨ ਜਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੇ ਤਾਰੇ ਦਾ ਨਿਰਪੇਖ ਕਾਂਤੀਮਾਨ ਸੂਰਜ ਵਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਪੇਖ ਕਾਂਤੀਮਾਨ ਅਤੇ ਸਾਪੇਖ ਕਾਂਤੀਮਾਨ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਣਨ ਦੀ ਇਕਾਈ ਮੈਗਨਿਟਿਊਡ ਕਹਲਾਦੀ ਹੈ।

                                     
  • ਠ ਢ ਅਤ ਗਰਮ ਦ ਕ ਰਨ ਜਦ ਊਰਜ ਨ ਕਲਦ ਹ ਤ ਉਹ ਘ ਮਣ ਲ ਗਦ ਹਨ ਇਸਦ ਕ ਰਨ ਚਮਕ ਅਤ ਬ ਜਲ ਪ ਦ ਹ ਦ ਹ ਆਮ ਤ ਰ ਤ ਇਸਨ ਬਣਨ ਲਈ ਹ ਲਤ ਦ ਲ ੜ ਹ ਦ ਹ
  • ਨ ਲ ਸਬ ਧ ਤ ਕਵ ਆ ਨ ਵਰਤਮ ਨ ਜ ਦਗ ਦ ਅ ਨ ਦ ੜ, ਪ ਸ ਇਕਠ ਕਰਨ ਦ ਭ ਵਨ ੳਪਰ ਚਮਕ ਦਮਕ, ਅਸ ਤ ਜ ਵਨ ਅਤ ਧਰਤ ਚ ਹ ਰਹ ਕ ਕਰਮ ਨ ਲ ਅਸ ਤ ਸ ਟਤ ਪ ਰਗਟ ਕ ਤ ਹ ਇਹ
  • ਪ ਜ ਬ ਟ ਰ ਬ ਊਨ. Retrieved 2018 - 08 - 08. ਪ ਰ ਸਰਵਣ ਸ ਘ 2018 - 09 - 15 ਸ ਰਜ ਦ ਅ ਖ ਦ ਚਮਕ - Tribune Punjabi Tribune Punjabi. Retrieved 2018 - 09 - 18. 
  • ਉਲਟ - ਰ ਗ ਵ ਚ ਦ ਖ ਉ ਦ ਹ ਤ ਜ ਕ ਲਮ ਕ ਸ ਬ ਮ ਕ ਰ ਸ - ਸ ਕਸ ਨ ਅ ਦਰ ਪ ਰਕ ਸ ਦ ਚਮਕ ਸ ਕਤ ਵ ਸਥ ਰ ਵ ਡ ਨ ਕ ਦਰ ਉ ਤ ਇ ਕ ਗਹ ਰ ਸ ਖਰ ਖ ਲ ਨ ਲ ਦ ਖ ਉ ਦ ਹ ਅਜ ਹ
  • ਪਰ ਸਥ ਤ ਆ ਤ ਜਨਮ ਲ ਕ ਇਸ ਰ ਪ ਵ ਚ ਆਇਆ ਹ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵ ਚ ਤਰ ਸ ਹ ਏ ਹ ਰ ਵਰਗ ਚਮਕ ਸ ਰ ਸ ਟਤ ਤ ਮ ਨਵ - ਸ ਧਤ ਆ ਗਈ ਹ ਅਜ ਕ ਸਮ ਪ ਜ ਬ ਸ ਭ ਆਚ ਰ ਅ ਦਰ
  • ਰਹ ਣ ਕਦ - ਕਦ ਉਲਟ ਵ ਹ ਜ ਦ ਹ ਮ ਛ ਦ ਸਰ ਰ ਦ ਰ ਗ ਫ ਕ ਪ ਜ ਦ ਹ ਚਮਕ ਘ ਟ ਹ ਜ ਦ ਹ ਅਤ ਸਰ ਰ ਉ ਤ ਸ ਲ ਸ ਮ ਕ ਦ ਰਵ ਦ ਰ ਸ ਅ ਨ ਲ ਸਰ ਰ ਚ ਪਚ ਪ ਚ ਕਨ
  • ਸਮ ਨਤ ਦ ਭ ਵ ਰਹ ਦ ਹ ਇਸ ਵ ਚ ਇਸ ਅਲ ਕ ਰ ਦ ਚਮਤਕ ਰ ਹ ਉਦ ਹ ਰਨ ਬ ਜਲ ਦ ਚਮਕ ਨਹ ਖੜਗ ਦਸਮ ਸ ਦ ਅਨਨਵ ਉਤਪ ਰ ਕਸ ਸ ਦ ਹ ਸ ਦ ਹ ਦ ਅਰਥ ਹ ਸ ਕ ਇਹ ਸਮ ਨਤ
  • ਦ ਤ ਰ ਸ ਘ, ਡ ਸ ਰ ਦਰ ਕ ਬ ਜ, ਬ ਟ ਸ ਘ ਵ ਕਫ ਸ ਹਨ ਸ ਘ ਬਰ ੜ, ਸ ਖਦ ਵ ਕ ਰ ਚਮਕ ਨਵਜ ਤ ਕ ਰ, ਸ ਨ ਤਨ ਜ ਆਦ ਸਰਗਰਮ ਹ ਇਕ ਕ ਰ ਹਨ ਪ ਜ ਬ ਵ ਚ ਮਲਕ ਤ ਸ ਘ ਸ ਧ

Users also searched:

...

Punjab News Explained: ਪੂਰਨ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਅਤੇ.

ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਂਝਾ ਤੇ ਹੀਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਾਪਦੇ. ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆ ਜਪੁ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਅੰਨ ਉਪਜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ. ਪੂਰੇ ਭਾਰਤਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਲਗਨ, ਮਿਹਨਤ, ਸੰਕਟ. Anathan da - Pingalwara. Glosbe bird Glosbe लॉग इन करें पंजाबी हिन्दी पंजाबी. हिन्दी ਪੂਰਕ ਪੂਰਕਤਾ ਪੂਰਣ ਪੂਰਤੀ ਪੂਰਨ ਪੂਰਨ ਅਂਕ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਪੂਰਨ ਚਮਕ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰਨ ਵਿਸਰਾਮ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਪੂਰਬ.


...