Back

ⓘ ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ
                                     

ⓘ ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ

ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ ਕਿਸੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ ਨੂੰ "ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ" ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਕ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁਝ ਫਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।